Varför kan jag inte söka vissa utbildningar längre?

På STI bedriver vi utbildningar inom Yrkeshögskolan. Vi ansöker då om att få starta utbildningar hos något som heter Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Det är Myndigheten för Yrkeshögskolan som bestämmer vilka utbildningar som får medel att starta. Det är för att kunna styra efter vilket behov som finns på arbetsmarknaden i kombination med hur många som just nu håller på att utbilda sig.

Ibland gör Myndigheten för Yrkeshögskolan bedömningen att det är andra yrkesroller som det finns ett större behov av att utbilda mot eller att det redan finns tillräckligt många andra utbildningar till samma yrkesroll. Det gör att det kan förändra sig från år till år vilka utbildningar som startar.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om just den utbildningen du är intresserad av.