Varför kan jag inte söka den här utbildningen?

På STI bedriver vi utbildningar inom Yrkeshögskolan. Vi ansöker om att få starta utbildningar hos Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH).

MYH bestämmer vilka utbildningar som får starta. Det är för att kunna styra efter vilket behov som finns på arbetsmarknaden i kombination med hur många som just nu håller på att utbilda sig.

Ibland gör MYH bedömningen att andra yrkesroller har ett större behov av att utbilda arbetskraft eller att det redan finns tillräckligt många andra utbildningar till samma yrkesroll. Det gör att det kan förändra sig från år till år vilka utbildningar som startar hos oss.

Innan midsommar brukar vi publicera vilka utbildningar vi ansökt om att få starta.