STI-Ingenjör VVS-projektör

Utbildningen för dig som vill arbeta med att skapa och planera tekniska lösningar för framtidens samhälle. Du är med och skapar god inomhusmiljö genom att projektera och konstruera VVS-system med hållbarhet i fokus.

Stockholm
400 YH-poäng (2 år)
Utbildningen startar
September 2018
Ansökan öppnar
Februari 2018

Yrkesroll

I ditt yrke som VVS-Ingenjör arbetar du med att designa och planera tekniska lösningar för framtiden. Du är med och skapar en god inomhusmiljö med hänsyn till både människor och miljö. Som VVS-ingenjör möter du en mycket god arbetsmarknad och kan ta steget till ett bra jobb direkt efter studierna.

Som ingenjör inom VVS kan du jobba som projektör där du ansvarar för projektering och installation av VVS-system. Du ansvarar för planering, projektering och installation av system för värme, ventilation och sanitet. Du kan också välja att jobba som konstruktör där du ritar och designar VVS-system i CAD och andra rit- och beräkningsverktyg.

Dina arbetsdagar spenderas framförallt på ett kontor där du arbetar i olika programvaror för planering, projektering och konstruktion. Din uppgifter kan bl.a. vara att:

 • Utföra projektering av VVS-Installationer i CAD samt lämpliga BIM-verktyg
 • Ta fram hållbara och energieffektiva installationstekniska system
 • Leda en projektgrupp inom VVS-projektering med fokus på både teknik och affärsmannaskap

Yrkesrolen kan benämnas som VVS-projektör, VVS-ingenjör, VVS-konstruktör, CAD-ritare VVS eller Projektledare VVS-projektering. Detta beror på vilken inriktning eller företag som du väljer. Du arbetar ofta på teknikkonsultföretag, kolla gärna hemsidorna till våra samarbetsföretag för att få mer information om dessa arbetsgivare.

Arbetsmarknaden

Det finns en stor brist på VVS-Ingenjörer som beror på ett ökat byggande och stora pensionsavgångar. Arbetsförmedlingen bedömer att VVS-ingenjörer har mycket goda möjligheter till arbete både på kort och lång sikt. Du kan alltså se fram emot ett bra jobb direkt efter studierna.

Ladda ner informationsbladet om utbildningen (pdf)

STI-Ingenjör Byggprojektör BIM

Utbildningen

Under utbildningen får du lära dig att projektera och konstruera VVS-teknik.

Du får under utbildningen avancerade kunskaper inom VVS-projektering med en fördjupning mot arbetsmiljö. Du får djupa kunskaper om inomhusmiljö och vilken påverkan värme, ventilation och vatten har på energiförbrukning och miljö.

Du får lära dig att planera och designa för en god arbetsmiljö. Du får även fördjupade kunskaper i hållbara materialval.

Du läser kurser inom projektering och konstruktion samt programvaruutveckling för området. Du får även insikt i projektledning och projektplanering.

Jobba och plugga samtidigt?

 • Utbildningen är på heltid och har schemalagd undervisning 2-3 dagar per vecka.  
 • LIA-kurserna (Lärande i Arbete) sker heltid ute på en arbetsplats och anpassas efter företagets egna arbetstider.
 • Utöver detta planerar du själv dina studier.

Vi samarbetar med ledande företag för att ge dig rätt kunskap som leder till ett bra jobb direkt efter utbildningen. Du får möta föreläsare från branschen och under 20 veckors LIA deltar du i arbetet ute på en arbetsplats och får sätta dig in i jobbet på plats.

Kursinnehåll

 • Presentationsteknik 10 p
 • Tillämpad matematik 25 p
 • Byggnadsteknik och hållbart byggande 25 p
 • Arbetsmiljö och inneklimat 15 p
 • Brandskydd 5 p
 • Styr- och reglerteknik 15 p
 • CAD-teknik och BIM 40 p
 • Lärande i arbete - LIA 1 40 p
 • Energieffektivisering och -optimering 20 p
 • Materialval, AMA och egenkontroll 10 p
 • Projektmetodik och projektstyrning 25 p
 • Entreprenadjuridik och entrprenadformer 15 p
 • Lärande i arbete - LIA 2 60 p
 • Examensarbete 25 p

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Behörighet och antagning

För att vara behörig till utbildningen krävs:

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Läs mer här.
 • Slutbetyg från motsvarande från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning med lägst betyg E (eller betyg G) i kurserna:
  • Teknik 1 (eller kurserna Teknik, människa, samhälle samt Teknikutveckling och företagande eller motsvarande)
  • Svenska 2 (eller Svenska B)
  • Engelska 6 (eller Engelska B)
  • Matematik 2 a, b eller c (eller Matematik B)

Eller:

 • Motsvarande kunskaper och färdigheter, förvärvade genom exempelvis annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Urval sker genom särskilt prov. 

Är du inte behörig?

Om du  saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även preparandkurser och webbkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet och ansökan samt se datum för tester och preparandkurser här:

 

STI-Ingenjör Byggprojektör BIM

Terminstider

Hösttermin 2017: 2017-09-04 – 2018-01-19
(v 36-3, 20 veckor, 100 YH poäng)

Vårtermin 2018: 2018-01-22 – 2018-06-08
(v 4-23, 20 veckor, 100 YH-poäng)

 

Hösttermin 2018: 2018-08-20 – 2019-01-04 
(v 34-1, 20 veckor, 100 YH-poäng)

Vårtermin 2019: 2019-01-07 – 2019-05-24 
(v 2-21, 20 veckor, 100 YH-poäng)