STI-Ingenjör Signal & Kontaktledningsprojektör

Utbildningen passar dig som är intresserad av innovativ teknik och hållbar utveckling. Under utbildningen får du kunskap för att kunna projektera tekniklösningar för järnvägen.

Stockholm
400 YH-poäng (2 år)
Utbildningen startar
6 september 2016
Ansökan
Höstens ansökan är stängd men du kan göra en intresseanmälan till utbildningen.

Yrkesroll

Det är många som går i pension inom järnvägsbranschen samtidigt som det satsas på utbyggnad och ny teknik.

Efter utbildningen kan du t.ex. arbeta på teknikkonsultföretag. Där kan dina arbetsuppgifter vara att:

 • Projektera teknik inom järnvägsområdet
 • Ta fram kostnadseffektiva tekniklösningar
 • Upprätta handlingar och ritningar i programvaror såsom CAD

Du kan ha lite olika inriktningar i ditt yrke såsom signalsystem och kontaktledningar, men även spår och växlar, mark, elkraft, fjärrstyrning och teleteknik.

Du kan arbeta med både stora och små projekt. Exempel på projekt som tidigare studerande har varit inblandade i är Citybanan, Saltsjöbanan och Lidingöbanan.

 

Gör en intresseanmälan

 

Vad gör en projektör?

Vad gör en projektör?

En projektör har i de allra flesta fall en nyckelroll när det gäller att bidra med underlag i startskedet av projekt och kan därmed påverka det som sker i senare skeden. Projektörerna måste tänka igenom och förutsäga vilka arbeten och konstruktioner som kommer att krävas. 

Läs mer om lön och arbetsmarknad här.
Ladda ner vårat infoblad om utbildningen här (pdf)

Ingenjörsutbildning

Klicka på loggorna till våra samarbetsföretag för att läsa mer om dessa arbetsplatser.

Uttalanden

Visa fler Laddar

Utbildningen

Under utbildningen lär du dig om tekniken i järnvägen, såsom signalsystem och kontaktledningssystem.

Järnvägen är viktig för att bidra till ett hållbart samhälle. För att allt ska rulla är det mycket spännande teknik inblandad som du får lära dig om under utbildningen.

Du kommer få lära dig CAD för att rita och konstruera järnvägskomponenter. Du kommer även arbeta i olika programvaror för att projektera, hantera information och testa tekniklösningar.

Omkring 90% av Sveriges järnvägsnät är elektrifierad järnväg. Därför är elteknik en viktig kurs i utbildningen där du bl.a. lär dig att felsöka elsystem och får en förståelse för hur strömförsörjningssystemet fungerar för järnväg och tunnelbana.


Gör en intresseanmälan

Jobba och plugga samtidigt?

 • Utbildningen är på heltid och har schemalagd undervisning 2-3 dagar per vecka.  
 • LIA-kurserna (Lärande i Arbete) utförs under sammanlagt 22 veckor och sker heltid ute på en arbetsplats och anpassas efter företagets egna arbetstider.
 • Utöver detta planerar du själv dina studier.

Vi samarbetar med ledande företag för att ge dig rätt kunskap som leder till ett bra jobb direkt efter utbildningen. Du får möta föreläsare från branschen och under 20 veckors LIA deltar du i arbetet ute på en arbetsplats och får sätta dig in i jobbet på plats.

För att få mer information om vad du lär dig på utbildningen kan du läsa sammanfattningar av tidigare studerandes examensarbeten. Klicka här.

Samarbetsföretag

I utbildningen samarbetar vi med företag och organisationer i branschen. Samarbetet kan ske i form av gästföreläsningar, studiebesök och LIA-plats. I utbildningens ledningsgrupp hittar du följande företag:

Kursinnehåll

År 1

 • Presentationsteknik, 10 p
 • Affärskunskap, ekonomi och upphandling, 20 p
 • Tillämpad matematik, 20 p
 • Elteknik, 25 p
 • Järnvägsspecifika projekteringsverktyg och CAD-miljöer, 15 p
 • Järnvägsteknik, 25 p
 • Kontaktledningsteknik, 20 p
 • Signalteknik - ATC och ERTMS, 25 p
 • Lärande i arbete, LIA 1, 40 p

År 2

 • Fördjupad matematik, 20 p
 • Projektering Signal och kontaktledning, 35 p
 • Fördjupad Signalteknik – ATC och ERTMS, 25 p
 • Fördjupad Kontaktledningsteknik, 20 p
 • Miljö, kvalitet och säkerhet, 15 p
 • Lärande i arbete, LIA 2, 60 p
 • Examensarbete, 25 p

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Behörighet och antagning

För vara behörig till utbildningen krävs:

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Läs mer här.
 • El- och energiprogrammet eller Teknikprogrammet oavsett inriktning, eller motsvarande.
 • Slutbetyg från motsvarande från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt (G) i kurserna:
  • Matematik B (Enligt GY2011 Matematik 2a ,2b eller 2c)
  • Svenska B (Enligt GY2011 Svenska 3)
  • Engelska A (Enligt GY2011 Engelska 5)

eller motsvarande kunskaper.

Urval sker genom särskilt prov som alla sökande genomför samt poäng på arbetslivserfarenhet. Läs mer om ansökan och urval här.

Är du inte behörig?

Om du  saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även preparandkurser och webbkurser i vissa ämnen.

Läs mer om behörighet och ansökan samt se datum för tester och preparandkurser här.

Terminstider

2016-09-05 – 2017-01-20 (20 veckor, 100 Yh-poäng)
2017-01-23 – 2017-06-02 (19 veckor, 95 Yh-poäng)
2017-08-28 – 2018-01-19 (21 veckor, 105 Yh-poäng)
2018-01-22 – 2018-06-08 (20 veckor, 100 Yh-poäng)