STI-Ingenjör Järnvägsprojektör (EST)

Har du ett intresse för el, programmering och teknik? Var med och skapa framtidens infrastruktur! Med hjälp av innovativ teknik har du möjlighet att bidra till hållbar utveckling. Du får kunskap för att kunna projektera tekniklösningar för järnvägen och kan få ett bra jobb direkt efter utbildningen.

Stockholm
400 YH-poäng (2 år)
Utbildningen startar
September 2018
Ansökan öppnar
Februari 2018

Yrkesroll

Det är många som går i pension inom järnvägsbranschen samtidigt som det satsas på utbyggnad och ny teknik.

Som utbildad STI-Ingenjör Järnväg jobbar du med att projektera järnvägsteknik för en ökande trafikvolym samt snabbare tåg. Med fokus inom någon av teknikgrenarna el, signal eller tele arbetar du med att rita och planera tekniklösningar för både små och stora infrastrukturprojekt. Du jobbar exempelvis med att:

 • Konstruera el, signal och tele i CAD-miljöer samt hantera dokument och filhantering.
 • Projektera, planera och rita teknik för framtidens järnväg och annan spårbunden trafik i programvaror såsom t.ex. MicroStation
 • Ta fram kostnadseffektiva tekniklösningar för infrastrukturprojekt med säkerhet och miljö i fokus

Du arbetar som teknikkonsult, ofta på stora internationella företag. Det behövs fler ingenjörer i järnvägsbranschen och behovet kommer fortsätta att öka. Du kan arbeta med både stora och små projekt. Exempel på projekt som tidigare studerande har varit inblandade i är Citybanan, Saltsjöbanan och Lidingöbanan.

Järnvägen har en viktig roll i samhället och det satsas på utbyggnad och utveckling. Under de kommande åren ska det satsas ca 126 miljarder kronor endast i Stockholm och Mälardalsområdet. Samtidigt går många i pension och företagen har svårt att rekrytera. Det innebär att du kan få ett riktigt bra jobb direkt efter utbildningen. 

Utbildning järnvägsingenjör

Vad gör en projektör?

En projektör har i de allra flesta fall en nyckelroll när det gäller att bidra med underlag i startskedet av projekt och kan därmed påverka det som sker i senare skeden. Projektörerna måste tänka igenom och förutsäga vilka arbeten och konstruktioner som kommer att krävas. 

Läs mer om lön och arbetsmarknad här.
Ladda ner vårat infoblad om utbildningen här (PDF)

För mer information om var du kan jobba efter utbildningen kan du klicka på loggorna till våra samarbetsföretag och läsa mer på deras hemsidor.

Ett av Sveriges största industriprojekt genom tiderna - ERTMS - har precis startat och det behövs medarbetare med rätt kompetens. Se Trafikverkets video för mer information om ERTMS.

Uttalanden

Visa fler Laddar

Utbildningen

Under utbildningen lär du dig om tekniken i järnvägen, såsom signalsystem och kontaktledningssystem.

Järnvägen är viktig för att bidra till ett hållbart samhälle. För att allt ska rulla är det mycket spännande teknik inblandad som du får lära dig om under utbildningen.

Du får kunskap om tekniken i järnvägen med fokus på el, signal och tele. Du lär dig CAD för att rita och konstruera järnvägssystem och att självständigt projektera denna teknik.

Du lär dig att arbeta i programvaror för att projektera, hantera information och testa tekniklösningar.

Omkring 90% av Sveriges järnvägsnät är elektrifierad järnväg. Därför lär du dig även att felsöka elsystem och får förståelse för hur strömförsörjningssystemet fungerar för järnväg och tunnelbana.

Gör en intresseanmälan

Jobba och plugga samtidigt?

 • Utbildningen är på heltid och har schemalagd undervisning 2-3 dagar per vecka.  
 • LIA-kurserna (Lärande i Arbete) utförs under sammanlagt 22 veckor och sker heltid ute på en arbetsplats och anpassas efter företagets egna arbetstider.
 • Utöver detta planerar du själv dina studier.

Vi samarbetar med ledande företag för att ge dig rätt kunskap som leder till ett bra jobb direkt efter utbildningen. Du får möta föreläsare från branschen och under 20 veckors LIA deltar du i arbetet ute på en arbetsplats och får sätta dig in i jobbet på plats.

För att få mer information om vad du lär dig på utbildningen kan du läsa sammanfattningar av tidigare studerandes examensarbeten. Klicka här.

Samarbetsföretag

I utbildningen samarbetar vi med företag och organisationer i branschen. Samarbetet kan ske i form av gästföreläsningar, studiebesök och LIA-plats. I utbildningens ledningsgrupp hittar du följande företag:

Kursinnehåll

År 1

 • Presentationsteknik, 10 p
 • Affärskunskap, ekonomi och upphandling, 20 p
 • Tillämpad matematik, 20 p
 • Elteknik, 25 p
 • Järnvägsspecifika projekteringsverktyg och CAD-miljöer, 15 p
 • Järnvägsteknik, 25 p
 • Kontaktledningsteknik, 20 p
 • Signalteknik - ATC och ERTMS, 25 p
 • Lärande i arbete, LIA 1, 40 p

År 2

 • Teleteknik 20 p
 • Järnvägsprojektering 10 p
 • Fördjupad Signalteknik – ATC och ERTMS 20 p
 • Fördjupad Kontaktledningsteknik 20 p
 • Kanalisation 10 p
 • Projektmetodik och projektstyrning 20 p
 • Miljö, kvalitet och säkerhet 15 p
 • Lärande i arbete, LIA 2 60 p
 • Examensarbete 25 p

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Behörighet och antagning

För vara behörig till utbildningen krävs:

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Läs mer här.
 • Slutbetyg från motsvarande gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning med lägst betyg E (eller betyg G) i kurserna:
  • Praktisk ellära eller Fysik 1 och Teknik 1 (eller Ellära A samt Växelström trefas A) eller motsvarande erfarenhet
  • Matematik lägst nivå 2a, 2b eller 2c (eller Matematik B)
  • Svenska lägst nivå 2 (eller Svenska B)
  • Engelska lägst nivå 5 (eller Engelska A)

Eller:

 • Motsvarande kunskaper och färdigheter, förvärvade genom exempelvis annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Urval sker genom särskilt prov.

Är du inte behörig?

Om du  saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även preparandkurser och webbkurser i vissa ämnen.

Om du  saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även preparandkurser och webbkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet och ansökan samt se datum för tester och preparandkurser här:

 

Terminstider

Hösttermin 2017: 2017-09-04 – 2018-01-12
(v 36-2, 19 veckor, 95 YH poäng)

Vårtermin 2018: 2018-01-15 – 2018-06-01
(v 3-22, 20 veckor, 100 YH-poäng)

Hösttermin 2018: 2018-08-20 – 2019-01-04
(v 34-1, 20 veckor, 100 YH-poäng)

Vårtermin 2019: 2019-01-07 – 2019-05-31
(v 2-22, 21 veckor, 105 YH-poäng)