STI-Ingenjör Fastighet

Utbildningen för dig som vill arbeta med tekniska lösningar för ett mer hållbart samhälle. I Sverige står bostäder och lokaler för en stor del av energianvändningen vilket innebär att tekniska lösningar där miljö och hållbarhet är i fokus efterfrågas i fastighetsbranschen. I denna yrkesroll är du teknisk specialist och arbetar med att optimera tekniska system i våra fastigheter.

Stockholm
400 YH-poäng (2 år)
Utbildningen startar
September 2018
Ansökan öppnar
Februari 2018

Yrkesroll

Som utbildad STI-Ingenjör Fastighet är du teknisk specialist och arbeta dagligen med att skapa ett hållbart samhälle och samtidigt öka värdet på de fastigheter du ansvarar för.

Du är teknisk specialist med huvudansvar över att planera, designa och optimera alla tekniska system i våra fastigheter. I ditt yrke har du stort fokus på kvalitetsarbete och utveckling av säkerhet, energiförbrukning, inomhusmiljö samt värdet på fastigheterna du ansvarar över. Du har i många fall en arbetsledande roll och leder ett arbetslag av fastighetstekniker. Dina arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:

 • Designa, förvalta och optimera tekniska lösningar för fastigheter.
 • Ansvara för de kvalificerade upphandlingarna av tekniska system.
 • Utföra avancerade analyser av effektivt energi- och resursutnyttjande.
 • Samordna och projektleda tekniska åtgärder och projekt.

Du kan arbeta på både små och stora fastighetsföretag och fastighetsförvaltare, kommun och landsting eller konsultföretag inom fastighet.

Många fastighetsingenjörer går nu i pension, samtidigt som stora satsningar görs på energieffektivisering. Detta kräver ny, innovativ teknik och personal som har kompetens för detta. Det saknas medarbetare i branschen, detta på grund av att det finns brist på människor med rätt utbildning. Med denna utbildning möter du en mycket god arbetsmarknad och har därför möjligheten att få ett bra jobb direkt efter din examen.

Energismart satsning

I Sverige står bostäder och lokaler för en stor del av energianvändningen och hur vi bygger och förvaltar energismarta hus har idag ett stort fokus Riksdagen har beslutat att Sverige ska minska energianvändningen i bostäder och lokaler med 20 procent fram till år 2020 och med 50 procent till år 2050. Det finns alltså mycket jobb att göra!

Ladda ner informationsbladet om utbildningen (pdf)

Utbildningen

Under utbildningen får du lära dig planera, genomföra och analysera åtgärder för en fastighets tekniska system.

Idag är våra fastigheter utrustade med en mängd olika tekniska system och digitala lösningar. Dulär dig att arbeta i dessa digitala verktyg för att planera och optimera fastigheters drift och underhåll.

I yrket har du ofta har en arbetsledande roll och därför får du kunskap att leda en arbetsgrupp av fastighetstekniker och fördela uppgifter inom drift och underhåll. Du får även kompetens att planera och genomföra förhandlingar samt möta kunder.

I utbildningen lär du dig om automation samt styr- och reglerteknik för att designa och kontrollera system och drift av fastigheter. Du får kunskaper inom en mängd olika områden såsom el, vatten, ventilation, värme och kyla. Du lär dig även om miljöklassade fastigheter och framtida energikällor.

Du lär dig att analysera drift och underhåll för att föreslå åtgärder för effektivisering och förbättringar inom områden som energi, inomhusmiljö, säkerhet, framtida energikällor. Genom detta arbetar du även för att öka värdet på de fastigheter du ansvarar för. 

 

Jobba och plugga samtidigt?

 • Utbildningen är på heltid och har schemalagd undervisning 2-3 dagar per vecka.  
 • LIA-kurserna (Lärande i Arbete) sker heltid ute på en arbetsplats och anpassas efter företagets egna arbetstider.
 • Utöver detta planerar du själv dina studier.

Vi samarbetar med ledande företag för att ge dig rätt kunskap som leder till ett bra jobb direkt efter utbildningen. Du får möta föreläsare från branschen och under 20 veckors LIA deltar du i arbetet ute på en arbetsplats och får sätta dig in i jobbet på plats.

Kursinnehåll

 • Presentationsteknik 15 p
 • Tillämpad matematik för fastighetsingenjörer 20 p
 • Fastighetskunskap 30 p
 • Installationsteknik 20 p
 • Elteknik 15 p
 • Styr- och reglerteknik 20 p
 • Olycksfall, brand och kvalitetssäkring 20 p
 • Lärande i Arbete, LIA 1 25 p
 • Byggnadsteknik och beräkningar 20 p
 • Fastighetsbranschen och samhället 20 p
 • Optimering och energieffektiviering 25 p
 • Verksamhetsdokumentation och IT 10 p
 • Lärande i Arbete, LIA 2 25 p
 • Projektledning och projektmetodik 15 p
 • Fastighetsekonomi 25 p
 • Avtalsrätt och entreprenadjuridik 20 p
 • Personligt ledarskap 10 p
 • Lärande i Arbete, LIA 3 50 p
 • Examensarbete 25 p

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Behörighet och antagning

För att vara behörig till utbildningen krävs:

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Läs mer här.
 • Slutbetyg från motsvarande från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning med lägst betyg E (eller betyg G) i kurserna:
  • Matematik lägst nivå 2a, b eller c (eller Matematik B)
  • Svenska lägst nivå 2 (eller Svenska B)
  • Engelska lägst nivå 5 (eller Engelska A)
  • Praktisk ellära (eller Ellära A och Växelström trefas A)

Eller:

 • Motsvarande kunskaper och färdigheter, förvärvade inom exempelvis annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Urval sker genom särskilt prov. 

Är du inte behörig?

Om du  saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även preparandkurser och webbkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet och ansökan samt se datum för tester och preparandkurser här:

 

STI-Ingenjör Byggprojektör BIM

Terminstider

Hösttermin 2017: 2017-09-04 – 2018-01-19
(v 36-3, 20 veckor, 100 YH poäng)

Vårtermin 2018: 2018-01-22 – 2018-06-08
(v 4-23, 20 veckor, 100 YH-poäng) 

Hösttermin 2018: 2018-08-20 – 2019-01-04
(v 34-1, 20 veckor, 100 YH-poäng)

Vårtermin 2019: 2019-01-07 – 2019-05-24
(v 2-21, 20 veckor, 100 YH-poäng)