STI-Ingenjör Energieffektiva byggnader

Utbildningen passar dig som har ett tekniskt intresse och vill vara med och bygga en hållbar framtid. I Sverige står bostäder och lokaler för en stor del av energianvändningen och hur vi bygger energismarta hus har idag ett stort fokus.

Stockholm
400 YH-poäng (2 år)
Utbildningen startar
Preliminär start hösten 2017. Besked om detta kommer i februari.
Ansökan
Ansökan öppnar den 10 feb om utbildningen startas. Du kan redan nu göra en intresseanmälan till utbildningen.

Yrkesroll

Behovet ökar av personal med kompetens inom energianvändning och hållbarhet. Genom att utbilda dig till ingenjör inom energieffektivisering kan du vara med och bygga framtidens hållbara samhälle.

Efter utbildningen blir du STI-Ingenjör inom bygg- och fastighetsbranschen och kan arbeta som exempelvis energisamordnare, energikonsult eller energirådgivare.

Dina arbetsuppgifter kan bl.a. vara att:

 • Arbeta i projekt som rör nybyggnad och ombyggnad av fastigheter
 • Utföra energiutredningar och energiberäkningar 
 • Bidra med en helhetssyn på hur projektering görs på ett energieffektivt sätt

Du kan arbeta på olika arbetsplatser, allt från stora byggföretag och fastighetsägare till teknikkonsultföretag, arkitektkontor eller andra företag som arbetar med byggande. Klicka på loggorna till våra samarbetsföretag för att läsa mer om dessa arbetsplatser.

Ingenjörer inom branschen möter en god arbetsmarknad och dessutom har möjlighet att påverka samhället i sin yrkesroll.

Gör en intresseanmälan


Utbildning som ger bra jobb

Hur vi bygger energismarta hus har idag ett stort fokus. Riksdagen har beslutat att Sverige ska minska energianvändningen i bostäder och lokaler med 20 procent fram till år 2020 och med 50 procent till år 2050.

Ladda ner vårat infoblad om utbildningen här (pdf) 

Ett initiativ för byggande av energieffektiva byggnader är LÅGAN. Här ser du deras video om hur projekt för energieffektivt byggande kan gå till.

Uttalanden

Visa fler Laddar

Utbildningen

Under utbildningen får du lära dig att planera och genomföra energieffektivisering i byggnader. 

Du får förståelse för byggnader som system och vad som utmärker energieffektiva fastigheter. Du får lära dig om olika tekniker och metoder för att energieffektivisera befintliga byggnader och planera  energieffektiva åtgärder i nybyggen.

I utbildningen lär du dig bl.a. om byggnadsteknik, energiförsörjningssystem, installationsteknik, inomhusklimat, energiberäkningar, olika typer av mätning och analys av mätdata och mycket mer. 

För att göra energiberäkningar och analyser kommer du att lära dig att arbeta i programvaror såsom CAD och IDA ICE samt programvaror för användning av BIM.

Jobba och plugga samtidigt?

 • Utbildningen är på heltid och har schemalagd undervisning 2-3 dagar per vecka.  
 • LIA-kurserna (Lärande i Arbete) utförs under sammanlagt 22 veckor heltid ute på en arbetsplats.
 • Utöver detta planerar du själv dina studier.

Vi samarbetar med ledande företag i branschen för att ge dig de kunskaper som branschen efterfrågar. Du kan läsa mer om dessa företag längre ner på sidan.

En fjärdedel av utbildningen är förlagd på en arbetsplats inom branschen i form av LIA. Detta gör att du är redo att ta steget till ett bra jobb direkt efter studierna.

För att få mer information om vad du lär dig på utbildningen kan du läsa sammanfattningar av tidigare studerandes examensarbeten. Klicka här.

Ingenjör 2 år

Samarbetsföretag

I utbildningen samarbetar vi med ett antal företag och organisationer. Samarbetet kan ske i form av gästföreläsningar, studiebesök och LIA-plats. I utbildningens ledningsgrupp hittar du följande företag:

Kursinnehåll

År 1

 • Kommunikation, 10 p
 • CAD/BIM Grundkurs, 20 p
 • Projektmetodik, 15 p
 • Byggnadsteknik, 25 p
 • Tillämpad matematik 25 p
 • Installationsteknik, 30 p
 • Energiförsörjningssystem och simulering, 20 p
 • Fastighetsekonomi, 15 p
 • Lärande i arbete, LIA 1, 40 p

År 2

 • Energi- och miljöberäkningar, 25 p
 • Energieffektivisering, 15 p
 • Entreprenadjuridik, 10 p
 • Inomhusklimat, 25 p
 • Kvalitetssäkring i byggprocessen, 15 p
 • Lärande i arbete, LIA 2, 60 p
 • Miljö- och kvalitetssäkring, 25 p
 • Examensarbete, 25 p

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Behörighet och antagning

För att vara behörig till utbildningen krävs:

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Läs mer här.
 • Slutbetyg från gymnasieskolans Teknikprogram inriktningen samhällsbyggande och miljö eller samhällsbyggande, miljö och arkitektur, eller motsvarande.
 • Slutbetyg från motsvarande från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt (G) i kurserna:
  • Matematik C (Enligt GY2011 Matematik 3)
  • Svenska B (Enligt GY2011 Svenska 3)
  • Engelska A (Enligt GY2011 Engelska 5)

eller motsvarande kunskaper.

Urval sker genom särskilt prov som alla sökande genomför samt poäng på arbetslivserfarenhet. Läs mer om ansökan och urval här.

Har du inte behörighet?

 • Om du ansöker till utbildningen och saknar formell behörighet kan du samtidigt som du fyller i din ansökan anmäla dig till behörighetstester i matematik, svenska och engelska
 • När du anmäler dig till test i matematik får du tillgång till STI:s förberedande webbkurs i matematik.
 • Vi erbjuder även en lärarledd preparandkurs i matematik.

Läs mer om behörighet och ansökan samt se datum för behörighetstester och preparandkurser här.

Terminstider

2016-09-08 – 2017-01-27 (21 veckor, 105 YH poäng)
2017-01-30 – 2017-06-02 (18 veckor, 90 YH-poäng)
2017-09-04 – 2018-01-26 (21 veckor, 105 YH-poäng)
2018-01-29 – 2018-06-15 (20 veckor, 100 YH-poäng)