STI-Ingenjör Elkonstruktör

Detta är en spännande utbildning där du kan ta steget till ett bra jobb direkt efter studierna. Utbildningen passar dig som har läst el tidigare och är intresserad av att arbeta i en mångsidig bransch med varierande arbetsuppgifter.

Stockholm
400 YH-poäng (2 år)
Utbildningen startar
September 2018
Ansökan öppnar
Februari 2018

Yrkesroll

Som elkonstruktör möter du en god arbetsmarknad och kan ta steget till ett bra jobb direkt efter examen.

Efter din examen har du möjligheten att jobba som elkonstruktör. Du kan då exempelvis arbeta på ett teknikkonsultföretag och dina uppgifter där kan vara att:

 • Genomföra energiberäkningar med hjälp av olika programvaror
 • Upprätta handlingar och ritningar
 • Projektera kostnadseffektiva och energieffektiva elinstallationer

Som elkonstruktör arbetar du mycket med olika programvaror såsom CAD för att bidra med underlag för det som kommer att ske senare i projekten. Du är alltså med och skapar konstruktionerna från allra första början.

Elbranschen står inför stora utmaningar med en ökad efterfrågan och ökade investeringar från energibolagen. Personal med kompetens inom energi och hållbarhet efterfrågas allt mer. 

 

Vad gör en elkonstruktör?

Elkonstruktör

Vad gör en elkonstruktör?

Som elkonstruktör arbetar du med en av de allra viktigaste faktorerna i en byggnad, detta eftersom distribution och produktion av el lägger grunden för en funktionell omgivning. 
I denna yrkesroll skapar du ritningar över den elektronik som finns i byggnader. Det gäller all typ av elektronik från belysning och elinstallationer till nätverk och säkerhetssystem. Konstruktioner krävs i alla typer av byggnader och miljöer där elsystem finns. Som elkonstruktör är du med genom hela processen från planering till produktion.  

Läs om lön och arbetsmarknad här.
Ladda ner vårat infoblad om utbildningen här (pdf)

 

För att läsa mer om möjliga framtida arbetsplatser kan du klicka på loggorna till våra samarbetsföretag längre ner på sidan.

Uttalanden

Utbildningen

Under utbildningen får du lära dig att konstruera och projektera elanläggningar.

Du lär dig att planera, konstruera och bereda projektering. Du får kunskap i att göra tekniska ritningar eller scheman i AutoCAD samt integrera styrning av belysningsstyrningar, värme, ventilation och multimedia i smarta lösningar. 

I utbildningen lär du dig att beräkna och analysera elanläggningar för både tekniska och ekonomiska faktorer. Med utbildningen får du också den teoretiska kompetensen för Allmän behörighet (ABL) enligt Elsäkerhetsverkets behörighetsföreskrifter ELSÄK-FS 2013:1. 

För att få mer information om vad du lär dig på utbildningen kan du läsa sammanfattningar av tidigare studerandes examensarbeten. Klicka här.

Gör en intesseanmälan

Jobba och plugga samtidigt?

 • Utbildningen är på heltid och har schemalagd undervisning 2-3 dagar per vecka.  
 • LIA-kurserna (Lärande i Arbete) utförs under sammanlagt 22 veckor och sker heltid ute på en arbetsplats och anpassas efter företagets egna arbetstider.
 • Utöver detta planerar du själv dina studier.

Vi samarbetar med ledande företag och organisationer i branschen för att se till att du får rätt kompetens och kan ta steget till ett bra jobb direkt efter studierna.

Du får möta föreläsare direkt från branschen, studera självständigt samt genomföra praktiska övningar. Under 22 veckor deltar du i projekt ute på en arbetsplats och får sätta dig in i Elkonstruktörens dagliga arbete.

 

Samarbetsföretag

I utbildningen samarbetar vi med ett antal företag och organisationer. Samarbetet kan ske i form av gästföreläsningar, studiebesök och LIA-plats. I utbildningens ledningsgrupp hittar du följande företag:

Kursinnehåll

År 1

 • Presentationsteknik 10 p

 • Tillämpad matematik för elkonstruktörer, del 1 10 p

 • Elkraft 30 p

 • CAD och dokumenthantering 20 p

 • Elinstallationer i byggnader, del 1 och del 2 (Dialux + EL-vis) 10 p

 • Projektering och byggnadsprocessen, del 1 (EL-AMA) 5 p

 • LIA 1 40 p

 • Projektmetodik 15 p

 • Tillämpad matematik för elkonstruktörer, del 2 15 p

 • Miljö- och kvalitetssäkring 15 p

 • Elinstallationer i byggnader, del 3 (teknologi) 15 p

 • Projektering och byggnadsprocessen, del 2 (Projektering) 15 p

År 2

 • Elmaskiner 10 p
 • Byggnadsfysik och installationsteknik 10 p
 • Regler och standarder 10 p
 • Styr- och reglerteknik 20 p
 • Säkerhetsteknik 25 p
 • Affärskunskap, ekonomi och upphandling 20 p
 • BIM-projektering 10 p
 • IT- och teletekniska system 10 p
 • Examensarbete 25 p
 • LIA 2 60 p

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Behörighet och antagning

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Läs mer här.
 • Slutbetyg från motsvarande gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning med lägst betyg E (eller betyg G) i kurserna:
  • Matematik lägst nivå 2a, 2b eller 2c (eller Matematik B)
  • Svenska lägst nivå 1 (eller Svenska A)
  • Engelska lägst nivå 5 (eller Engelska A)
  • Praktisk ellära (eller Ellära A och Växelström trefas A)
  • Energiteknik 1

Eller:

 • Motsvarande kunskaper och färdigheter, förvärvade inom exempelvis annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Urval sker genom särskilt prov.

Är du inte behörig?

Om du  saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även preparandkurser och webbkurser i vissa ämnen.

Om du  saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även preparandkurser och webbkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet och ansökan samt se datum för tester och preparandkurser här:

Terminstider

Hösttermin 2017: 2017-09-04 – 2018-01-19
(v 36-3, 20 veckor, 100 YH poäng)

Vårtermin 2018: 2018-01-22 – 2018-06-08
(v 4-23, 20 veckor, 100 YH-poäng) 

Hösttermin 2018: 2018-08-27 – 2019-01-11
(v 35-2, 20 veckor, 100 YH-poäng)

Vårtermin 2019: 2019-01-14 – 2019-05-31
(v 3-22, 20 veckor, 100 YH-poäng)