STI-Ingenjör Byggprojektör BIM

Utbilda dig till ingenjör med fokus på byggprojektering genom BIM (Building Information Modelling). I ditt yrke får du möjligheten att lägga grunden för framtidens byggen. Du arbetar med digitala modeller och ser byggnaderna växa upp framför dig.

Stockholm
415 YH-poäng (2 år)
Utbildningen startar
September 2018
Ansökan öppnar
Februari 2018

Yrkesroll

Arbeta med ny och innovativ teknik inom byggbranschen och designa framtidens samhälle. I ditt yrke arbetar du med digitala modeller och kommer att få utnyttja teknikorienterad kreativitet. Du kommer att ha möjligheten att vara delaktig i att bygga det som kommer att utgöra en del av vårt framtida samhälle. 

Byggbranschen utökar sitt användande av BIM för var dag som går. Det finns idag ett stort behov av denna nya kompetens som innebär att kunna tolka, samordna och använda informationen i de digitala modellerna. Som Byggprojektör med inriktning BIM kan dina arbetsuppgifter vara att:

 • Leda arbetsmöten och samordning av byggprojekt.
 • Simulering och visualisering av anläggningar och byggprojekt.
 • Arbeta med byggnadstekniska konstruktioner och detaljer i digitala verktyg.
 • Samgranska olika dicipliner, analysera och föreslå lösningar på problem.

Som Byggprojektör BIM arbetar du på stora byggföretag eller teknikkonsultföretag. Du samordnar olika områden och sammanställer allting i digitala verktyg. I denna yrkesroll har du ett viktigt uppdrag att bygga ett hållbart samhälle.

Byggprojektör BIM

Vad är BIM?

BIM står för Building Information Modelling och avser processen för att skapa och använda digitala modeller i bygg- eller anläggningsprojekt. BIM ersätter i allt större grad traditionella ritningar och handlingar och visas som en digital representation av en byggnad eller anläggning. Där samlas och organiseras all information för en byggnads livscykel vilket gör att man kan spara både tid, pengar och material.

Ladda ner informationsbladet för utbildningen (pdf).

Trafikverket förklarar BIM i denna video. Du kan också läsa mer om BIM på Trafikverkets hemsida.

Läs även om vår relaterade utbildning STI-Ingenjör Anläggningsprojektör BIM.

Utbildningen

Under utbildningen får du lära dig om BIM (Building Information Modelling) och modellbaserad projektering för byggprojekt.

Du läser kurser såsom Digitala verktyg och processer samt Digitala processer och BIM-metodik. Där lär du dig att arbeta i de vanliga digitala verktyg som används inom byggprojekt och du får kunskap om samordning av olika dicipliner inom byggbranschen.

Utbildningen ger dig kunskaper i byggkonstruktion samt installationsteknik. Du lär dig även om hållbart byggande samt miljö- och kvalitetssäkring.

Efter utbildningen har du kompetens för att arbeta i byggprojekt med digitala verktyg. Du blir expert på att samordna de olika områdena som samarbetar i byggprojekt och det är du som har ansvar för de virtuella modellerna. Du kan genom det leverera en kvalitetssäkrad modell som byggarbetet utgår ifrån.

Jobba och plugga samtidigt?

 • Utbildningen är på heltid och har schemalagd undervisning 2-3 dagar per vecka.  
 • LIA-kurserna (Lärande i Arbete) sker heltid ute på en arbetsplats och anpassas efter företagets egna arbetstider.
 • Utöver detta planerar du själv dina studier.

Vi samarbetar med ledande företag för att ge dig rätt kunskap som leder till ett bra jobb direkt efter utbildningen. Du får möta föreläsare från branschen och under 21 veckors LIA deltar du i arbetet ute på en arbetsplats och får sätta dig in i jobbet på plats.

Kursinnehåll

År 1

 • Presentationsteknik 10 p
 • Tillämpad matematik 25 p
 • Bygg- och förvaltningsprocessen 20 p
 • Byggteknik 20 p
 • Modellbaserad projektering 25 p
 • Digitala verktyg och processer 20 p
 • Digitala processer och BIM-metodik 25 p
 • Lärande i Arbete, LIA 1 40 p
 • Hållbart byggande 20 p

År 2

 • Byggkonstruktion 25 p
 • Installationsteknik 20 p
 • Projektsamordning och metodik 15 p
 • Projektekonomi och upphandling 15 p
 • Digital samordning och fördjupning BIM 30 p
 • Miljö- och kvalitetssäkring 15 p
 • Lärande i Arbete, LIA 2 65 p
 • Examensarbete 25 p

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Behörighet och antagning

För att vara behörig till utbildningen krävs:

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Läs mer här.
 • Slutbetyg från motsvarande från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning med lägst betyg E (eller betyg G) i kurserna:
  • Teknik 1 (eller kurserna Teknik, människa, samhälle samt Teknikutveckling och företagande eller motsvarande)
  • Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B)
  • Svenska 2 (eller Svenska B)
  • Engelska 6 (eller Engelska B)

Eller:

 • Motsvarande kunskaper och färdigheter, förvärvade inom exempelvis annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Urval sker genom särskilt prov. 

Är du inte behörig?

Om du  saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även preparandkurser och webbkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet och ansökan samt se datum för tester och preparandkurser här:

 

STI-Ingenjör Byggprojektör BIM

Terminstider

Hösttermin 2017: 2017-09-04 – 2018-01-19
(v 36-3, 20 veckor, 100 YH poäng)

Vårtermin 2018: 2018-01-22 – 2018-06-22
(v 4-25, 22 veckor, 110 YH-poäng)

Hösttermin 2018: 2018-08-13 – 2019-01-04
(v 33-1, 21 veckor, 105 YH-poäng)

Vårtermin 2019: 2019-01-07 – 2019-05-24
(v 2-21, 20 veckor, 100 YH-poäng)