STI-ingenjör Automation

Utbildningen för dig som är intresserad av att lära dig automationsteknik. Automation har en essentiell roll i alla industrier, som automationsingenjör har du som uppdrag att ständigt arbeta för framsteg och utveckling i tillverkningsprocessen.

Stockholm
400 Yh-poäng (2 år)
Utbildningen startar
September 2018
Ansökan öppnar
Februari 2018

Yrkesrollen

Automation finns omkring oss i allt från belysning och ventilation till maskiner och avancerad industriproduktion.  I ditt yrke får du genomföra programmera och designa funktioner samt sköta underhåll och drift av automatiserade processer.

Automationsingenjörer behövs i allt större utsträckning. Automation omfattar alla system kring mätning och styrning av produktion där kvalitet och effektivitet är i fokus.  På grund av den växande förekomsten av automation runt omkring oss erbjuder yrkesrollen många olika vägar inom industrin där du kan låta ditt intresse styra vilken väg du väljer att gå. 

Att arbeta inom automationsområdet innebär att du arbetar med varierande och komplexa uppgifter som kan innefatta såväl IT, datanätverk och elektronik som ekonomi, mänsklig interaktion och miljö. Som automationsingenjör kan dina arbetsuppgifter vara att: 

 • Styra och optimera automatiserade processer.
 • Simulering och visualisering av komplexa system.
 • Utveckling, programmering och design av automationsprocesser.

Du kan arbeta på många skilda arbetsplatser, allt ifrån industri och kommun till teknik-, energi- och fastighetsbolag.  Klicka på loggorna till våra samarbetsföretag för att läsa mer om dessa arbetsplatser.

Vad är automation?

"Automation är ett viktigt framtidsområde med tydlig koppling till såväl IT och elektronik som till ekonomi, människa/maskin och miljö. Automationssystem är ofta komplexa med stora datanätverk, sensorer, visualisering av komplex processinformation i realtid, förståelse för användarens produktionsekonomi, simulering etc. Här krävs förståelse för såväl teknik och miljö som ekonomi och beteende." - Wikipedia

 

Ladda ner vårat infoblad om utbildningen här (pdf)

Automationsingenjör

Utbildningen

Under utbildningen får du lära dig automationsteknik för att kunna genomföra programmera och designa funktioner samt sköta underhåll och drift av automatiserade processer.

Du läser kurser såsom automationsteknik och digitalteknik. Där lär du dig att använda de vanliga programspråk som används inom automation och du får kunskap om olika datatyper och dess användning. 

Utbildningen ger dig kunskaper i elteknik och reglering. Du lär dig även om energioptimering, kvalitet och miljö kopplat till fastighetsdrift och hållbar utveckling.

Efter utbildningen har du kompetens inom både fastighetsteknik och industriell automation. Kunskaperna får du genom både teoretiska och praktiska övningar.

Vi samarbetar med ledande företag i branschen för att ge dig en relevant utbildning och kunskap som gör att du kan ta steget till ett bra jobb direkt efter utbildningen.

Gör en intresseanmälan

Jobba och plugga samtidigt?

 • Utbildningen är på heltid och har schemalagd undervisning 2-3 dagar per vecka.  
 • LIA-kurserna (Lärande i Arbete) utförs under sammanlagt 21 veckor och sker heltid ute på en arbetsplats och anpassas efter företagets egna arbetstider.
 • Utöver detta planerar du själv dina studier.

I utbildningen varvar vi föreläsningar, praktiska övningar och självständiga studier. Innehållet är yrkesinriktat och flera föreläsare kommer direkt från branschen. Under 21 veckors Lärande I Arbete, LIA får du prova att arbeta med verkliga projekt på en arbetsplats.

Samverkan företag

I utbildningen samarbetar vi med ett antal företag och organisationer. Samarbetet kan ske i form av gästföreläsningar, studiebesök och LIA-plats. I utbildningens ledningsgrupp hittar du följande företag:

Kursinnehåll

 • Automationsteknik 40p
 • Bygg- och fastighetskunskap 15p
 • Digitalteknik 20p
 • Drift och övervakning 20p
 • Ekonomi och juridik 20p
 • Elteknik och reglering 25p
 • Energioptimering, kvalite och miljö 25p
 • Examensarbete 25p
 • Fastighetssystem och ventilationsteknik 20p
 • Tillämpad matematik för automationsingenjörer 25p
 • Lärande i arbete, LIA 1  40p
 • Lärande i arbete, LIA 2 60p
 • Presentationsteknik 10p
 • Projektmetodik och projektsamordning 25p
 • Styrsystem inom VVS  25p
 • Fördjupad automationsteknik  25p

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Behörighet och antagning

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Läs mer här.
 • Slutbetyg från motsvarande från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning med lägst betyg E (eller betyg G) i kurserna:
  • Praktisk ellära (eller Ellära A samt Växelström trefas A) eller motsvarande teknisk kompetens/erfarenhet.
  • Matematik lägst nivå 2a, b eller c (eller Matematik B)
  • Svenska lägst nivå 1 (eller Svenska A)
  • Engelska lägst nivå 5 (eller Engelska A)

Eller

 • Motsvarande kunskaper och färdigheter, förvärvade inom exempelvis annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Urval sker genom särskilt prov.

Har du inte behörighet?

Om du  saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även preparandkurser och webbkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet och ansökan samt se datum för tester och preparandkurser här:

Terminstider

Hösttermin 2017: 2017-09-04 – 2018-01-19
(v 36-3, 20 veckor, 100 YH poäng)

Vårtermin 2018: 2018-01-22 – 2018-06-08
(v 4-23, 20 veckor, 100 YH-poäng)

 

Hösttermin 2018: 2018-08-20 – 2019-01-04 
(v 34-1, 20 veckor, 100 YH-poäng)

Vårtermin 2019: 2019-01-07 – 2019-05-24 
(v 2-21, 20 veckor, 100 YH-poäng)