STI-Ingenjör Anläggningsprojektör BIM

Utbilda dig till ingenjör med fokus på projektering av anläggningar med hjälp av BIM (Building Information Modelling). I ditt yrke får du vara med och skapa framtidens samhälle. Du arbetar med digitala modeller och ser konstruktionerna växa upp framför dig.

Stockholm
415 YH-poäng (2 år)
Utbildningsstart
September 2018
Ansökan öppnar
Februari 2018

Yrkesroll

Arbeta med ny och innovativ teknik inom anläggningsbranschen. I ditt yrke arbetar du med digitala modeller och ser dessa växa upp framför dig när du är med och skapar framtidens samhälle. 

Byggbranschen utökar sitt användande av BIM för var dag som går. Trafikverket har dessutom infört krav på BIM i alla nya projekt.

Det finns idag ett stort behov av denna nya kompetens som innebär att kunna tolka, samordna och använda informationen i de digitala modellerna. Som Anläggningsprojektör med inriktning BIM kan dina arbetsuppgifter vara att:

 • Leda arbetsmöten och samordning av anläggningsprojekt.
 • Simulering och visualisering av anläggningar och byggprojekt.
 • Arbeta med anläggningstekniska konstruktioner och detaljer i digitala verktyg.
 • Samgranska olika dicipliner, analysera och föreslå lösningar på problem.

Som anläggningsprojektör BIM arbetar du på stora byggföretag eller teknikkonsultföretag. Du samordnar olika områden och sammanställer allting i digitala verktyg. I denna yrkesroll har du ett viktigt uppdrag att bygga ett hållbart samhälle.

 

Anläggning BIM

 

Läs även om vår relaterade utbildning STI-Ingenjör Byggprojektör BIM.

 

Vad är BIM?

BIM står för Building Information Modelling och avser processen för att skapa och använda digitala modeller i bygg- eller anläggningsprojekt. BIM ersätter i allt större grad traditionella ritningar och handlingar och visas som en digital representation av en byggnad eller anläggning. 

Ladda ner vårat informationsblad för utbildningen här (pdf)


Trafikverket förklarar BIM i denna video. Du kan också läsa mer om BIM på Trafikverkets hemsida.

Utbildningen

Under utbildningen får du lära dig om BIM (Building Information Modelling) och modellbaserad projektering för anläggningsprojekt.

Du läser kurser såsom Digitala verktyg och processer samt Digitala processer och BIM-metodik. Där lär du dig att arbeta i de vanliga digitala verktyg som används inom anläggningsprojekt och du får kunskap om samordning av bygg- och anläggningsprojekt.

Utbildningen ger dig kunskaper i anläggningsteknik samt väg- och VA-teknik. Du lär dig även om hållbart byggande samt miljö- och kvalitetssäkring.

Efter utbildningen har du kompetens för att arbeta i anläggningsprojekt med digitala verktyg. Du blir expert på att samordna de olika områdena som samarbetar i anläggningsprojekt och kan leverera en kvalitetssäkrad digital modell som byggarbetet utgår ifrån.

Jobba och plugga samtidigt?

 • Utbildningen är på heltid och har schemalagd undervisning 2-3 dagar per vecka.  
 • LIA-kurserna (Lärande i Arbete) sker heltid ute på en arbetsplats och anpassas efter företagets egna arbetstider.
 • Utöver detta planerar du själv dina studier.

Vi samarbetar med ledande företag för att ge dig rätt kunskap som leder till ett bra jobb direkt efter utbildningen. Du får möta föreläsare från branschen och under 21 veckors LIA deltar du i arbetet ute på en arbetsplats och får sätta dig in i jobbet på plats.

Kursinnehåll

År 1

 • Presentationsteknik 10 p
 • Tillämpad matematik 25 p
 • Anläggningsprocessen 20 p
 • Anläggningsteknik 20 p
 • Modellbaserad projektering 25 p
 • Digitala verktyg och processer 20 p
 • Digitala processer och BIM-metodik 25 p
 • Lärande i Arbete, LIA 1 45 p
 • Hållbart byggande 15 p

År 2

 • Konstruktionsteknik för anläggningar 20 p
 • Vägteknik och -projektering 15 p
 • VA-teknik och -projektering 15 p
 • Projektsamordning och metodik 15 p
 • Projektekonomi och upphandling 15 p
 • Digital samordning och fördjupning BIM 30 p
 • Miljö- och kvalitetssäkring 15 p
 • Lärande i Arbete, LIA 2 60 p
 • Examensarbete 25 p

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Behörighet och antagning

För att vara behörig till utbildningen krävs:

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Läs mer här.
 • Slutbetyg från motsvarande från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning med lägst betyg E (eller betyg G) i kurserna:
  • Teknik 1 (eller kurserna Teknik, människa, samhälle samt Teknikutveckling och företagande eller motsvarande)
  • Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B)
  • Svenska 2 (eller Svenska B)
  • Engelska 6 (eller Engelska B)

Eller:

 • Motsvarande kunskaper och färdigheter, förvärvade inom exempelvis annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Urval sker genom särskilt prov. 

Är du inte behörig?

Om du  saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även preparandkurser och webbkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet och ansökan samt se datum för tester och preparandkurser här:

 

STI-Ingenjör Anläggningsprojektör BIM