Projektledare Elkraft

Utbildningen för dig som jobbar inom el och elkraft och vill ta steget till ett yrke med mer ansvar. Du får lära dig att bereda och leda projekt inom elkraft med fokus både på både teknik, planering, ekonomi och ledarskap.

Stockholm
235 Yh-poäng (1 år)
Nästa utbildningsstart
Hösten 2017
Ansökan öppnar 2017
Höstens ansökan är stängd men du kan göra en intresseanmälan till utbildningen.

Yrkesroll

Som beredare eller projektledare inom elkraft får du möjlighet att driva projekt inom det snabbväxande energiområdet.

Du kan ansvara för projekt i allt från stora som småskaliga produktionsanläggningar eller anläggningar och nät i hela distributionskedjan av energin.

Du är ansvarig för helheten, från kravställning till leverans. Du driver också serviceprojekt och arbetar med drift- och underhållsfrågor. Dina arbetsuppgifter kan bl.a. vara att:

 • Leda och planera projekt inom elkraftområdet.
 • Analysera projektering av elkraftsanläggningar.
 • Fatta ekonomiska och tekniska beslut.
 • Utveckla långsiktiga och lönsamma relationer med beställare och samarbetspartners.

Som projektledare elkraft är du ofta ansvarig för både den tekniska och ekonomiska delen av projekt. Du arbetar då även med kalkylering av framtida uppdrag och driver löpande uppföljningar av kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö.

Din arbetsplats kan vara exempelvis teknikkonsultföretag eller energiföretag. Klicka på loggorna till våra samarbetsföretag för att läsa mer om dessa arbetsplatser.

projektledare elkraft

Att arbeta med elkraft

Elkraftnäten som förser samhället, inklusive hushåll och industrier, med elektricitet måste underhållas och byggas ut så att tillräckligt mycket energi kan levereras till kunderna. Arbetsmarknaden för projektledare elkraft är god. Företagen behöver nyanställa och många går i pension.

Läs mer om elkraft här.
Läs mer om lön och arbetsmarknad här.
Ladda hem information om utbildningen här (pdf).

Uttalanden

Utbildningen

Under utbildningen får du utveckla din kompetens i att planera, utveckla och leda projekt inom elkraft.

Du lär dig att planera, bereda och samordna handlingar till inkommande projekteringsuppdrag. Du får också planera och utveckla budget, plan för resurser och tidsomfattning samt genomföra affärsförhandlingar.

Utbildningen utvecklar dina färdigheter i att arbeta i CAD-program för att göra elritningar och scheman utifrån förfrågnings- och ritningsunderlag. Utbildningen innehåller de delar av Elsäkerhetsverkets föreskrifter, ELSÄK-FS 2013:1 för allmän behörighet (AB/ABL) som du behöver för att kunna projektera inom elkraft.

Du får fördjupade kunskaper i nätplanering och EBR- elbyggnadsrationalisering (branschens system för projektering, beredning och utförande av eldistributionsnät). Du läser också kurser med fokus på förnybar energi och smarta elnät.

Elkraft

Jobba och plugga samtidigt?

 • Utbildningen är på heltid och har schemalagd undervisning en dag i veckan, och två dagar var tredje vecka.  
 • LIA (Lärande i Arbete) pågår parallellt under terminen och kan planeras individuellt
 • Utöver detta planerar du själv dina studier

Vi samarbetar med ledande företag i branschen så att du får den kunskap som gör att du kan ta steget till ett bra jobb direkt efter utbildningen.

I utbildningen varvar vi föreläsningar, praktiska övningar och självständiga studier. En fjärdedel av utbildningen sker på en arbetsplats i form av LIA (Lärande i Arbete). Du kan planera dina studier själv och tillsammans kan vi anpassa LIA utifrån dina behov. Schemalagd undervisning är en dag i veckan, och två dagar var tredje vecka.

Samverkan företag

I utbildningen samarbetar vi med ett antal företag och organisationer. Samarbetet kan ske i form av gästföreläsningar, studiebesök och LIA-plats. I utbildningens ledningsgrupp hittar du följande företag:

Kursinnehåll

Behörighet och antagning

För vara behörig till utbildningen krävs:

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Läs mer här.
 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet som elektriker/tekniker inom elkraft, heltid i tre år. (Är den sökande elektriker men med annat hemland, så kan detta styrkas med valideringsintyg på genomförd elvalidering mot de svenska branschkraven).
 • Slutbetyg från motsvarande från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning med lägst betyg E (eller betyg G) i kurserna:
  • Praktisk ellära (eller Ellära A samt Växelström trefas A) eller motsvarande teknisk kompetens/erfarenhet.
  • Matematik lägst nivå 2a, b eller c (eller Matematik B)
  • Svenska lägst nivå 1 (eller Svenska A)
  • Engelska lägst nivå 5 (eller Engelska A)

eller motsvarande kunskaper.

Urval sker genom särskilt prov som alla sökande genomför samt poäng på arbetslivserfarenhet. Läs mer om ansökan och urval här.

Har du inte behörighet?

Om du saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även preparandkurser och webbkurser i vissa ämnen.

Läs mer om behörighet och ansökan samt se datum för tester och preparandkurser här.

Terminstider

2016-09-19 – 2017-02-17 (22 veckor, 110 YH poäng)
2017-02-20 – 2017-08-11 (25 veckor, 125 YH-poäng)