Fastighetstekniker

Utbildningen för dig som vill ha ett flexibelt och utmanande arbete där du arbetar med tekniska lösningar för drift- och underhåll av fastigheter. Du kommer att vara tekniskt ansvarig för en eller flera fastigheter och rollen passar därför dig som värdesätter självständighet och eget ansvar.

Stockholm
300 YH-poäng (1,5 år)
Utbildningen startar
September 2018
Ansökan öppnar
Februari 2018

Yrkesroll

Som utbildad Fastighetstekniker arbetar du dagligen med att sköta driften av våra fastigheter. Du sköter det operativa arbetet med att implementera åtgärder för att förbättra energiprestanda och resursförbrukning.

Du ansvarar för att sköta den operativa driften inklusive service och underhåll. Våra moderna fastigheter drivs till stor del av digital teknik och du jobbar mycket med att styra och optimera fastighetssystem.

I yrkesrollen har du fokus på att optimera inomhusklimatet för både de som vistas i fastigheten men även med hänsyn till miljön. Du har ofta tekniskt ansvar för en eller flera fastigheter. Dina arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:

 • Felsöka och reparera vanligt förekommande fel i fastigheters tekniska system.
 • Driftoptimera befintliga installationer och göra energieffektiviserande åtgärder.
 • Beställa, genomföra och följa upp underhållsprojekt
 • Arbeta med förebyggande och avhjälpande underhåll

Du har möjligheten att arbeta på både små och stora fastighetsföretag eller inom kommun och landsting men även för fastighetsförvaltare eller konsultföretag som verkar inom fastighet.  Arbetet är varierande inkluderar hantering av händelser som är avvikande från dagliga rutiner vilket kan komma att kräva kreativitet och problemlösningsförmåga.  

 

undefined

Arbetsmarknad

Det finns en stor brist på fastighetstekniker. Många går i pension, samtidigt som stora satsningar görs på energieffektivisering och digitalisering. Detta kräver ny, innovativ teknik och personal som har kompetens för detta. Efter denna utbildning möter du en mycket god arbetsmarknad och kan få ett bra jobb direkt efter examen.

Ladda ner informationsbladet om utbildningen (pdf)

Uttalanden

Det krävs idag mer kunskap än tidigare för att arbeta med att underhålla en fastighets tekniska system.

Etcon

Utbildningen

Under utbildningen får du lära dig fastigheters tekniska system och hur du kontrollerar dem.

Du får förståelse för fastigheter som system och lär dig om de tekniska lösningar som upprätthåller både moderna och äldre fastigheter.

Idag är våra fastigheter utrustade med en mängd olika tekniska system och digitala lösningar. Du får kunskap för att kunna arbeta i de vanligast förekommande verktygen som används i fastighetsbranschen för att sköta fastigheters drift och underhåll.

I utbildningen lär du dig om styr- och reglerteknik för att kontrollera system och drift av fastigheter. Du får kunskaper inom en mängd olika områden såsom el, VA, ventilation, värme och kyla. Du lär dig att effektivt sköta drift och underhåll inom alla dessa områden.

I yrket är det viktigt att leverera hög kvalitet och säkerhet, därför lär du dig om systematiskt kvalitetsarbete, bedömning av risker och förebyggande arbetet. Du får även kompetens för att kunna köpa in tekniska komponenter till fastigheter.

Jobba och plugga samtidigt?

 • Utbildningen är på heltid och har schemalagd undervisning 2-3 dagar per vecka.  
 • LIA-kurserna (Lärande i Arbete) sker heltid ute på en arbetsplats och anpassas efter företagets egna arbetstider.
 • Utöver detta planerar du själv dina studier.

Vi samarbetar med ledande företag för att ge dig rätt kunskap som leder till ett bra jobb direkt efter utbildningen. Du får möta föreläsare från branschen och under 15 veckors LIA deltar du i arbetet ute på en arbetsplats och får sätta dig in i jobbet på plats.

Kursinnehåll

 • Presentationsteknik 15 p
 • Fastighetsteknik 40 p
 • Elteknik 15 p
 • Styr- och reglerteknik 20 p
 • Drift- och underhållsteknik 25 p
 • Lärande i Arbete, LIA 1 30 p
 • Brandskydd och olycksförberedande arbete 15 p
 • Säkert vatten och sanitetssystem 15 p
 • IT och verksamhetsdokumentation 10 p
 • Ekonomi för fastighetstekniker 10 p
 • Arbeta i projekt 15 p
 • Entreprenadjuridik 15 p
 • Fastighetsägarens egenkontroll 15 p
 • Lärande i Arbete, LIA 2 45 p

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Behörighet och antagning

För att vara behörig till utbildningen krävs:

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Läs mer här.
 • Slutbetyg från motsvarande från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning med lägst betyg E (eller betyg G) i kurserna:
  • Matematik lägst nivå 2a, b eller c (eller Matematik B)
  • Svenska lägst nivå 1 (eller Svenska A)
  • Engelska lägst nivå 5 (eller Engelska A)
  • Praktisk ellära (eller Ellära A och Växelström trefas A)

Eller:

 • Motsvarande kunskaper och färdigheter, förvärvade inom exempelvis annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Urval sker genom särskilt prov. 

Är du inte behörig?

Om du  saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även preparandkurser och webbkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet och ansökan samt se datum för tester och preparandkurser här:

 

STI-Ingenjör Byggprojektör BIM

Terminstider

Hösttermin 2017: 2017-09-04 – 2018-01-19
(v 36-3, 20 veckor, 100 YH poäng)

Vårtermin 2018: 2018-01-22 – 2018-06-08
(v 4-23, 20 veckor, 100 YH-poäng) 

Hösttermin 2018: 2018-09-03 – 2019-01-18
(v 36-3, 20 veckor, 100 YH-poäng)