Drifttekniker Kraft-Värme

Utbildningen för dig som vill ha en kort väg till ett bra jobb. I din yrkesroll styr du energiproduktion från ett kontrollrum samt felsöker och löser eventuella problem som uppstår i driften. Du får kunskaper för att direkt efter utbildningen kunna arbeta som drifttekniker på kraft- och värmeverk.

Stockholm
300 YH-poäng (1,5 år)
Startar ej hösten 2017

Yrkesroll

Som drifttekniker inom kraft och värme möter du en god arbetsmarknad och får ett varierande och spännande yrke.

Som drifttekniker övervakar du driften i anläggningar som producerar el eller värme. Detta görs via dataskärmar i ett kontrollrum och via kontrollronder ute i anläggningen. Den största delen av driften är automatiserad och därför är det viktigt att du har koll på alla styr- och regelrsystem. Du arbetar även med drift och underhåll av förbränningsprocesser och när det uppstår problem får du ibland reparera och sköta underhåll manuellt. Du får även vara med och effiktivisera drifteknik i energianläggningen. Dina arbetsuppgifter kan exempelvis vara:

 • Arbeta med drift av förbränningsprocesser
 • Sköta underhåll av maskiner
 • Kontrollera och övervaka anläggningen
 • Felrapportera och lösa de problem som uppstår i driften

Din arbetsplats är oftast ett fjärrvärmeverk men du kan även arbeta på företag som hyrs in för att sköta drift och underhåll på dessa verk. Arbetsuppgifterna för en drifttekniker varierar mycket och skiftarbete förekommer. Klicka på loggorna till våra samarbetsföretag för att läsa mer om dessa arbetsplatser. Eller gör en intresseanmälan till oss.

Just nu har du möjlighet att få komma på studiebesök på Vattenfall för att se hur drifttekniker jobbar. Skicka in din intresseanmälan för att få mer information.

undefined

Drifttekniker karriär

Arbetsmarknad för drifttekniker
Ny teknik och nya arbetsmetoder introduceras vilket betyder att det behövs ny och specifik kompetens inom kraft- och värmeanläggningar. Företagen vill anställa och du kan få ett bra jobb direkt efter utbildningen.

Det pågår en omställning från fossila bränslen mot förnyelsebara bränslen som är drifttekniskt och rökgasreningsmässigt mycket mer komplexa och kräver mer kunskap än tidigare.

Mer information om arbetsmarknaden och lönestatistik hittar du här.
Ladda ner vårat infoblad om utbildningen här (pdf)

Uttalanden

Visa fler Laddar

Utbildningen

Under utbildningen får du lära dig om drift, styrning och underhåll på kraftvärmeverk och om olika bränslen och förbränningstekniker.

 

För att kunna kontrollera och styra energi-anläggningar lär du dig hur kraft- och värmeanläggningar är uppbyggda. Detta lär du dig genom både teoretiska och praktiska lektioner, studiebesök och LIA-praktik.

Du lär dig om olika bränslen och förbränningstekniker för att utvinna energi samt drift och underhåll på kraftvärmeverk. Du får även kunskaper i elsystem och komponenter samt styr- och reglerteknik.

Utbildningen ger kompetens för att arbeta som certifierad drifttekniker i en fjärr- eller kraftvärmeanläggning enligt branschens kravspecifikation (SS EN ISO/IEC 17024)

Drifttekniker

Jobba och plugga samtidigt?

 • Utbildningen är på heltid och har schemalagd undervisning 2-3 dagar per vecka.  
 • LIA-kurserna (Lärande i Arbete) utförs under sammanlagt 16 veckor och sker heltid ute på en arbetsplats och anpassas efter företagets arbetstider.
 • Utöver detta planerar du själv dina studier.

Under utbildningen får du möta föreläsare direkt från branschen, studera självständigt och genomföra praktiska övningar. 

Vi samarbetar med ledande företag i branschen och under 16 veckors Lärande I Arbete, LIA följer du med en Drifttekniker och får lära dig jobbet i verkligheten.

 

Samverkan företag

I utbildningen samarbetar vi med ett antal företag och organisationer. Samarbetet kan ske i form av gästföreläsningar, studiebesök och LIA-plats. I utbildningens ledningsgrupp hittar du följande företag:

Kursinnehåll

 • Presentationsteknik 10p
 • Matematik inriktning driftteknik 20p
 • Anläggnings- och processkunskap 25p
 • Energi- och processteknik 25p
 • Elteknik inriktning energianläggning 20p
 • Miljö, kvalitet och säkerhet 15p
 • Lärande i arbete, LIA 1 35p
 • Bränsle 25p
 • Underhåll av energianläggningar 25p
 • Styr- och reglerteknik inom energianläggning 15p
 • Operativ drift 20p
 • Ekonomi och upphandling 10p
 • Projektmetodik 10p
 • Lärande i arbete, LIA 2 45p

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Behörighet och antagning

För vara behörig till utbildningen krävs:

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. Läs mer här.
 • Slutbetyg från motsvarande från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning med lägst betyg E (eller betyg G) i kurserna:
  • Praktisk ellära (eller Ellära A samt Växelström trefas A) eller motsvarande teknisk kompetens/erfarenhet.
  • Matematik lägst nivå 2a, b eller c (eller Matematik B)
  • Svenska lägst nivå 1 (eller Svenska A)
  • Engelska lägst nivå 5 (eller Engelska 5)

Eller

 • Motsvarande kunskaper och färdigheter, förvärvade inom exempelvis annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Urval sker genom särskilt prov.

Har du inte behörighet?

Om du  saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även preparandkurser och webbkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet och ansökan samt se datum för tester och preparandkurser här: