Fastighetstekniker – energieffektivisering och systemoptimering

Vad gör en fastighetstekniker? Och varför ska man utbilda sig inom fastighetsteknik? Vi har träffat Linus Bollö och Björn Granqvist från Etcon för att få perspektiv på vad det innebär att jobba i fastighetsbranschen. De arbetar med fastighetsteknik och automation för att hjälpa fastighetsägare och förvaltare att optimera sina fastighetstekniska system. De är även kursledare på STI där de delar med sig av sin kunskap till våra studerande.

Vilka utvecklingsmöjligheter kan ni se inom fastighetsbranschen?
Det sätts idag mer krav på energiåterföring vilket innebär att det blir allt viktigare att optimera fastighetstekniken och även att kunna presentera och redovisa siffror på energiflödet. Att kunna presentera information är extremt viktigt, människan har ett ökat behov av att enkelt kunna söka upp information, fastighetsbranschen är inte ett undantag.

Vad gör en fastighetstekniker?
En fastighetstekniker ansvarar för drift och underhåll av alla de olika tekniska system som finns i fastigheter. Idag är en viktig uppgift för att anpassa tekniken i fastigheter efter de ökade miljökraven. System optimeras i regel vid nyproduktion och ombyggnation, genom att även arbeta med underhåll finns möjligheten att kontinuerligt utveckla mot mer hållbara lösningar.

Hur har rollen som fastighetstekniker förändrats?
Det krävs idag mer kunskap än tidigare för att arbeta med att underhålla en fastighets tekniska system. Branschen förändras och det rör sig om mer komplexa anläggningar som kräver specifik kunskap. Det kan inte längre vara en och samma person som arbetar med all typ av fastighetsunderhåll.

Fastighetstekniker

Vad är viktigt att tänka på ur ett kundperspektiv?
Information och tillgänglighet är mycket viktigt, som tidigare nämnt är behovet av att enkelt kunna hitta information en betydande faktor. Det är även viktigt att utveckla system efter fastigheter och kunders olika behov och förutsättningar. Det är inte möjligt i dagsläget att ha ett universellt system som ska fungera för alla och det är därför viktigt med utveckling av personliga system. Husen ser inte likadana ut och kompetensen ser olika ut

Vad är det som gör det roligt att arbeta med fastighetsteknik?
Det är en bransch som är föränderlig där teknikdelen ligger i framkant. Att arbeta med fastighetstekniska system öppnar upp för ett mer omväxlande arbete och ger möjligheten att få utvecklas och utmanas. Det finns idag en stor kompetensbrist inom fastighetstekniken, där balansen mellan service & teknik är viktig.

Utbilda dig till Fastighetstekniker

Utbildningen för dig som vill ha ett flexibelt och utmanande arbete där du arbetar med tekniska lösningar för drift- och underhåll av fastigheter. Du kommer att vara tekniskt ansvarig för en eller flera fastigheter och rollen passar därför dig som värdesätter självständighet och eget ansvar.

  undefined

undefined

Etcon-gruppen har fokus på fastigheter och automation och arbetar med att hjälpa fastighetsägare och förvaltare att optimera sina fastighetstekniska system. Genom att arbeta med bland annat service och installation har de möjlighet att skapa flexibla och användbara system med ekonomisk såväl som miljömässig hållbarhet.

Fastighetstekniker