Vad jobbar en drifttekniker med?

Har du koll på vad en drifttekniker faktiskt gör? Simon Stråle studerar på STI:s utbildning till Drifttekniker Kraft & Värme och gör just nu sin LIA (Lärande i arbete). Det innebär att han under ett antal veckor arbetar som drifttekniker ute på ett företag och får lära sig yrket i praktiken. Vi passade på att fråga honom om yrket som drifttekniker.

Om du vill arbeta som drifttekniker kommer du att få ett väldigt varierande jobb. Men du kan förbereda dig på att spendera den största delen av din arbetstid i kontrollrummet. Där övervakar du driften av anläggningen på kontrollskärmar. Ungefär 90% är automatiserat och man kan styra det mesta från kontrollrummet. När det uppstår problem får du gå ut och mecka och göra mekaniskt arbete för att lösa problemet.

Simon gör sin LIA (Lärande i arbete) på en mycket spännande arbetsplats, nämligen Scandinavian Biogas. Scandinavian Biogas arbetar med att förädla avfall och restprodukter från t.ex. reningsverk och pappersbruk till just biogas. Det är sedan den biogasen som bl.a. driver bussarna i Stockholm.

Biogas drifttekniker

Under sin LIA har Simon fått göra inventering på olika don och ventiler. På det sättet har han fått lära sig hur de olika delarna hänger ihop med styrsystemet och vad som sker ute i anläggningen när man ger olika kommandon i kontrollpanelen. En vanlig dag gör man även rutinservice och rondering där man går runt i anläggningen för att se, lukta och lyssna så att driften går som den ska.

Simon menar att ”Det bästa med LIA är att man får komma tillbaka till verkligheten. Man får en större förståelse för vad man håller på att utbilda sig till”.

Produktion av biogas innebär att organiskt avfall återanvänds och blir en resurs då det omvandlas till förnybar energi. Genom att bryta ner organiskt material i form av avfall, restprodukter, energigrödor och skogsmaterial i en syrefri miljö, så kallad rötning, produceras biogas.

Just nu håller de på med en uppgradering i anläggningen vilket gör att de jobbar mycket med service av den nya delen samt prestandaprov för att säkerställa att allt fungerar som det ska. De försöker automatisera så mycket som möjligt i den nya delen av anläggningen. Dock tar det tid innan allt är injusterat på rätt sätt vilket har medfört att Simon har haft möjlighet att öva extra mycket på den mekaniska problemlösningen.

Simon är väldigt nöjd med sin LIA och tycker att det är bra att ”Man får testa på lite och samla erfarenhet. Ju fler anläggningar desto större erfarenhet”.

LIA-handledare Martin och blivande drifttekniker Simon

Martin Johansson är LIA-Handledare till Simon och han ger några tips till dig som vill jobba som drifttekniker. Han menar att ”Om man är intresserad av elektronik, hydraulik och automation och också tycker att det är kul att mecka ibland så är det här det perfekta jobbet. Det är också bra att kunna räkna, även om det inte är något man gör varje dag på jobbet. Men man ska inte vara rädd för matte för det hjälper mycket med förståelsen för processerna och varför reaktioner sker.”

Martin berättar också att arbetsmarknaden för drifttekniker är väldigt het. ”Det är jättesvårt att hitta erfarna personer att anställa, det finns inte på marknaden. Det är en åldrande kunskap i branschen i stort och det är jättesvårt att hitta kompetens.”

Utbilda dig till drifttekniker

Som drifttekniker inom kraft och värme möter du en god arbetsmarknad och får ett varierande och spännande yrke. Du övervakar och styr driften i anläggningar som producerar el, energi eller värme. Detta görs via dataskärmar i ett kontrollrum och via kontrollronder ute i anläggningen. Du arbetar även med drift och underhåll av förbränningsprocesser och när det uppstår problem får du ibland reparera och sköta underhåll manuellt. Du får även vara med och effiktivisera drifteknik i energianläggningen.

 

Stockholms Tekniska Institut - För en hållbar framtid

  

Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas är världsledande inom utformning och drift av biogasanläggningar. Scandinavian Biogas producerar förnybar energi från i stort sett alla typer av organiskt material genom effektiva processer. De kan omhänderta stora mängder avfall från kommuner, avloppsreningsverk och matproducenter samt producenter av biodrivmedel.

Läs mer om företaget.