Mikael tar snart sin examen och har redan fått jobb

Till sommaren är han färdig med sina studier till STI-Ingenjör inom drift, kraft och värme men han kommer att börja jobba redan i maj. Mikael Sjölander har fått jobb på Fortum efter att han har visat sina kunskaper och sin ambition under sina praktikperioder.

Mikael Sjölander valde att börja studera på STI eftersom han ville ha en utmanande och utvecklande karriär. Redan under utbildningen blev han introducerad i branschen och kan nu snabbt ta steget till ett bra jobb inom energiproduktion. Just kontakten med arbetslivet är någonting som Mikael tycker har varit väldigt positivt.

”Det är bra att man får en bred teoretisk kunskap i utbildningen som kombineras med massa praktik så att man kommer ut och får träffa branschfolk, knyta kontakter och få den praktiska erfarenhet som krävs för att få jobb.” säger Mikael.

Inom utbildningen ingår flera LIA-perioder (lärande i arbete) där man får vara ute på arbetsplatser och testa yrket i verkligheten. Inför sin första LIA sökte sig Mikael till Norrenerrgi efter att han kommit i kontakt med företaget på skolan. Under nästa period sökte han sig sedan till Fortum, också det efter att ha fått en första kontakt via utbildningen.

”Man kommer in på företagen som praktikant men det är ju alltid upp till en själv hur man lägger sin ambitionsnivå. Jobbar du på bra blir du en del av arbetslaget ganska snabbt. Det gynnar ens möjligheter att få jobb.” menar Mikael.

Mikael vet vad han pratar om eftersom han nu efter sin sista LIA kommer att fortsätta på Fortum men i formen av en anställning. Han kommer där att arbeta som drifttekniker medan han samtidigt skriver klart sitt examensarbete och avslutar sina studier. Hans förhoppning är sedan att avancera till driftingenjör inom en snar framtid.

”Energibranschen är levande, man kommer alltid behöva el och värme. Det finns mycket goda möjligheter till bra jobb.” avslutar Mikael.

Mikael Sjölander, STI-Ingenjör Drift-Kraft-Värme

Mikael gör just nu sin praktik på Fortum och i maj övergår praktiken till en anställning.

energiproduktion