Intervju med Martin Haas

Vi intervjuade Martin som har utbildat sig till STI-Ingenjör med inriktning järnväg. Han gjorde under tiden för intervjun sin sista LIA - Lärande i arbete - och fick då under ett antal veckor vara ute på en arbetsplats. Där får han utvecklas i yrkesrollen och sätta sig in i arbetet och branschen ytterligare.

Martin Haas läser sin sista termin på STI och kan snart titulera sig STI-Ingenjör med spetskompetens inom järnväg. Martin tycker att det känns bra att bidra till att bygga ett hållbart samhälle och han känner sig säker på sin framtid eftersom det satsas mycket inom järnvägsbranschen.

”Kombinerad praktik och teori var det som lockade mest med utbildningen.” säger Martin.

Utbildningen har fått Martin att inse att det finns många olika sidor av järnvägsbranschen som han inte hade insyn i förut. Framförallt har han fått mer insikt om vad ingenjörsyrket innebär.

Att arbeta som ingenjör inom järnvägsområdet innebär att man till exempel kan jobba med projektering inom teknikområden för järnväg, järnvägsteknik och banteknik. Det kan även vara att ta fram kostnadseffektiva lösningar och med hjälp av datorstöd och upprätta handlingar och ritningar.Det handlar i grund och botten om att konstruera smarta lösningar när det gäller signal och systemteknik.

Det fanns flera olika orsaker som bidrog till att Martin valde att söka utbildningen. Att utbilda sig till ingenjör gör att man blir mer specialiserad, speciellt på en yrkesinriktad utbildning, vilket ökar chanserna att få jobb. Att dessutom arbeta med hållbar infrastruktur var en annan sak som gjorde att Martin fick upp ögonen för yrket.

”Att bidra till samhällsutvecklingen var någonting som också lockade.” säger Martin.

Martin gjorde sin LIA på Tyréns som är en av de ledande aktörerna i branschen. Efter detta hade han bara examensarbetet kvar innan han fick sin examen. Han är inte orolig över sin situation efter utbildningens slut och tror inte att det blir några problem att få jobb. Det satsas mycket på järnvägsbranschen och med erfarenheten från utbildningen känner han sig säker på sin framtid.

Det visade sig i efterhand att Martin gjorde rätt i att inte oroa sig. Han fick nämligen jobb direkt efter utbildningens slut och jobbar idag som teknikkonsult på företaget där han gjorde sin LIA, nämligen Tyréns.

Martin Haas - STI Ingenjör Järnväg

Läs mer om utbildningen

Läs mer om utbildningen STI-Ingenjör Signal & Kontaktlednings-projektör och ta steget till en hållbar karriär du också.

STI Ingenjör Järnväg