Intervju med Hugo Eriksson

Närmare 8 000 nya medarbetare med energi- och elkraftskompetens behövs fram till 2018 och genom att utbilda dig till ingenjör inom drift, kraft och värme kan du ta steget mot en spännande framtidsbransch.

Hugo Eriksson går utbildningen STI-Ingenjör Drift-Kraft-Värme och har tagit sitt första steg mot en framtid inom energiproduktion. Hugo sökte till utbildningen eftersom han var intresserad av drift och stora processer. Han ville veta mer om hur dessa stora processer fungerar och blev då tipsad att söka utbildningen på STI – Stockholms Tekniska Institut. Han går just nu första året på utbildningen och ska snart ut på sin första LIA-period (lärande i arbete).

”Det ska bli jättekul att göra LIA. Det ska bli spännande att testa yrket i verkligheten och se hur jag trivs.” Säger Hugo.

Hugo har fått sin praktik på Fortum och Bristaverket i Märsta. Detta kraftvärmeverk producerar fjärrvärme och el från utsorterat och brännbart avfall. Anläggningen invigdes i slutet av november förra året som en del i Fortum Värmes 6,5 miljarders investering för att öka andelen förnybar energi. På Bristaverket kommer Hugo delta i det dagliga arbetet för att lära sig sitt framtida yrke i praktiken.

Hugo tycker att praktiken ett bra sätt att veta vilket framtida yrke inom drift och kraft som han vill satsa på inför sin framtida karriär. Han vet att han vill arbeta på ett kraftvärmeverk men har under LIA-perioderna möjligheten att testa yrket och välja vilken väg han vill ta inom branschen. Praktiken är en mycket viktig del i YH-utbildningar och det ger Hugo rätt kompetens för att ta steget till ett bra jobb som han trivs med direkt efter examen.

I en yrkesinriktad utbildning knyter man mycket kontakter inom branschen, både genom praktiken men även genom umgänge med kurskamrater som kan komma att bli framtida kollegor. Hugo tycker att stämningen bland kurskamrater är bra. Det är en utbildning som har lockat människor i alla olika åldrar och med skilda bakgrunder. Hugo och några av hans kurskamrater brukar plugga tillsammans och på det sättet hjälpas åt och lära tillsammans. Hugo tycker att de mer tekniska kurserna där han t.ex. får lära sig mer om ångpannor och turbiner är mest intressanta. Han tycker också att mattekurserna har varit bra för att förbereda honom för framtiden.

”Matten har varit jättebra. Den har ökat förståelsen för de andra kurserna.” säger Hugo.

Efter studierna möter Hugo och andra studerande inom drift, kraft och värme en mycket god arbetsmarknad eftersom det investeras mycket i branschen. Svenska Kraftnät planerar att fortsätta utbyggnaden av storkraftnätet och dessutom öka investeringarna ytterligare. I dagsläget investeras ungefär 300 miljoner kronor per år vilket förväntas öka till mellan fyra och fem miljarder per år. Det stora behovet av utbildad arbetskraft inom branschen, tillsammans med statistik som visar att 94% som examinerats från STI har jobb, innebär att framtiden ljus ut för Hugo.

Hugo Eriksson, STI-Ingenjör Drift-Kraft-Värme

Hugo Eriksson, STI-Ingenjör Drift-Kraft-Värme

Läs mer om utbildningen

Läs mer om utbildningen till STI-Ingenjör Drift-Kraft-Värme och ta steget till ett yrke inom energiproduktion.

  

driftingenjör